MoviSent: Organisatie

Chère Annet
 SlijkhuisNovember 2020: Hoogste tijd je geheugen weer een beetje op te frissen ...

-- Weet je dat ik recent een telefoontje van de politie heb gekregen?
-- Het schijnt dat je onlangs aangifte tegen mij gedaan hebt wegens smaad en laster.
-- Weet je dat ik de betreffende politiefunctionaris heb uitgelegd wat er aan de hand is?
-- Dat ie nu dus weet dat ik een heleboel centjes van jou tegoed heb? Wist ie niet.
-- Weet je nog dat jij destijds je huis wilde verbouwen?
-- Weet je nog dat ik destijds een aanzienlijk deel van die verbouwing heb betaald?
-- Weet je nog dat die betalingen een deel van mijn pensioenvoorziening vormen?
-- Weet je nog dat je mij tig keer hebt toegezegd dat ik die centjes zou terugkrijgen?
-- Weet je dat ik tot op de dag van vandaag 0,00 euro van jou heb mogen ontvangen?
-- Weet je dat ik - nog steeds - opensta voor een betalingsregeling?
-- Weet je dat het fijn zou zijn als je alvast eens begint met een eerste betaling aan mij?
-- Bijvoorbeeld van die € 18.263 uit het bericht hieronder?
-- Weet je dat ik, bij uitblijven betaling, het advies van die politiefunctionaris ga opvolgen?
-- Weet je dat ik nog steeds hoop dat je het niet zover laat komen?
-- Weet je dat ik daarom een spoedige betaling met belangstelling tegemoet zie?

Met vriendelijke groet, Pierre

Chère Annet
 SlijkhuisSeptember 2020: Hoogste tijd om je geheugen weer eens een beetje op te frissen ...

-- Weet je nog dat jouw oudste zoon, ooit niet meer te handhaven was op het VWO?
-- Weet je nog dat zowel jij als ik destijds niet meer van plan waren om excessief tijd aan zijn (huiswerk)begeleiding te besteden?
-- Weet je nog dat jij en ik destijds daarom besloten hebben je oudste zoon naar een privéschool te sturen?
-- Weet je nog dat jij mij destijds expliciet hebt toegezegd - voorafgaand aan ondertekening contract - die kosten aan mij te vergoeden?
-- Weet je nog dat ik, vertrouwend op jouw toezegging, destijds het betreffende factuurbedrag in een keer vooruit heb betaald?
-- Weet je nog dat de hoogte van het door mij destijds betaalde bedrag exact € 18.263 was?
-- Weet je nog dat je, na mijn mededeling dat ik het factuurbedrag inmiddels betaald had, opeens niets meer wist van onze afspraak?
-- Weet je nog dat jij mij die betreffende kosten nog steeds niet vergoed hebt?
-- Weet je hoe je dit bericht van deze en evt. andere websites weer verwijderd kunt krijgen?
-- Juist ja, door mij eindelijk eens die € 18.263, liefst inclusief rente, te gaan betalen.
-- Om je geheugen een beetje op te frissen: bijgaand het betreffende contract.
-- Password heb je inmiddels via de email ontvangen.
-- Ik zie een spoedige betaling met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Pierre

Chère Annet
 Slijkhuisyou still owe me quite a lot of money ............

the exact sum is already larger than € 150.000,-- !!!
legal procedure has been started .......
see you soon in court .....

Regards, August 2011, Pierre


Wat betekent MoviSent?

Movére en Sentire zijn allebei Latijnse woorden. Movi komt van movére en betekent bewegen. Sent komt van sentire en betekent voelen. MoviSent is een Vennootschap onder Firma en ingeschreven en als zodanig opgenomen in het Handelsregister.

Voorwaarden
-- Een intakegsprek is een voorwaarde om deelnemer te kunnen worden.
-- Het inschrijfgeld is € 10,--. Betalen per maand: contant of via overboeking.
-- MoviSent kent een opzegtermijn van minimaal een maand.
-- Lessen die gemist zijn kunnen indien mogelijk worden ingehaald.
-- Er vindt geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats.
-- MoviSent geeft 5% korting bij een halfjaarljkse betaling.
-- MoviSent geeft 10% korting bij een jaarlijkse betaling.

BIG-wet

De bewegingscoaches (fysiotherapeuten) zijn BIG-geregistreerd; dat betekent dat zij aansprakelijk zijn volgens bestaande landelijke regelgeving.

Aansprakelijkheid
MoviSent is niet aansprakelijk voor schade of verduistering van uw eigendommen tijdens of rondom de lessen. MoviSent is niet aansprakelijk voor letsel welke u oploopt tijdens de lessen, indien u de adviezen van de bewegingscoach niet opvolgt.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft kunt u dit zowel mondeling als schriftelijk melden aan de bewegingscoach of aan het bureau van de organisatie. MoviSent is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en aangesloten bij de klachtenprocedure van het KNGF.

Downloads

Annet Slijkhuis