MoviSent: Filosofie


Wat kan MoviSent nu nog toevoegen, als er al zoveel fysiotherapeutische fitnessmogelijkheden, sportscholen en sportverenigingen zijn? De volgende zes kenmerken zijn in het aanbod van MoviSent gebundeld tot één dienst.

-- Paramedische scholing ( en ervaring)
-- Persoonlijke professionele begeleiding
-- Persoonlijke aandacht
-- Bewegen met (en/of ondanks) pijn en beperkingen
-- Sociale contacten (structuur) / dialoog
-- Betrouwbare informatie(over aandoeningen, bewegen en houding)
Vergroten bewegingsvermogen

MoviSent heeft een eigen idee ontwikkeld over bewegen, voelen en je lekker / fit voelen. Het streven van MoviSent is om het bewegingsvermogen van mensen te vergroten, waardoor het normale bewegen efficiënter wordt, minder energie kost, makkelijker kan worden uitgevoerd en dus meer plezier oplevert! Kort gezegd komt het erop neer dat zowel de inzichten vanuit de wetenschap en de theorie in combinatie met algemene en persoonlijke ervaringen, de basis vormen voor het succes van onze aanpak.

Bewegen is key

MoviSent waardeert de eigen persoonlijke wijze van bewegen van iedere deelnemer. Het bewegen binnen de persoonlijke mogelijkheden wordt door MoviSent als grens gehanteerd. Er is binnen MoviSent volop aandacht voor het bewegen binnen de eigen fysieke en mentale mogelijkheden van de deelnemer. De moeite die gedaan wordt om te trainen wordt ervaren in het dagelijks leven. Door bij MoviSent te trainen leert u zich te bewegen en te houden vanuit het gevoel. Bij MoviSent richt u zich op de training van conditie en spierkracht, training van het bewegen en het handhaven van de houding op basis van de ontwikkeling van het dieperliggende gevoel in spieren en gewrichten. De bewegingscoach van MoviSent begeleidt u in het bewegen, zodat u zelfstandig op de voor u persoonlijk juiste wijze kan bewegen en uw houding kan leren handhaven. Bewegen is bij MoviSent een sociaal en dus gezellig gebeuren.

Contactmomenten

MoviSent kan alleen iets voor u betekenen indien er regelmatig contactmomenten zijn. Als u niet kan komen dan willen we u vragen om af te bellen. Mocht dat onverhoopt niet gebeurd zijn dan zal één van de train(st)ers na de les contact met u opnemen. Zo is het ook een beetje onze verantwoordelijkheid om onze relatie vorm te geven. Hiermee legt u als MoviSent-cliënt de basis voor gezond en veilig bewegen in het dagelijks leven en voor als u meer inspanning levert, zoals tuinieren, sportief wandelen, langere fietstochten of trektochten te voet.


Kennis en praktijk

Er is veel informatie beschikbaar over diverse aandoeningen en lichamelijke ongemakken. Wat wij echter ervaren is de tegenstrijdigheid van veel informatie. MoviSent brengt alle informatie bij elkaar en zal vanuit meerdere perspectieven de aandoening en lichamelijke veranderingen belichten. MoviSent organiseert daarom ook informatiebijeenkomsten.

Voor alle doelgroepen

Zoals u misschien ook wel weet of hebt ervaren worden er in kranten, tijdschriften en ook door diverse zorgverleners en professionals in de zorg soms tegenstrijdige adviezen en tips gegeven. Door de ontwikkeling van het gevoel bij het bewegen en het handhaven van de houding, leert u ook te voelen welke adviezen en tips wat betreft bewegen en houding voor u nuttig zijn en welke niet. Adviezen die door anderen worden gegeven zijn dan niet meer zomaar adviezen, maar u kunt voor uzelf nagaan of het voor u een nuttig advies is of niet ( of misschien een verkeerd advies). Zo kunt u zelf keuzes maken op basis van wat uw lichaam u zelf aangeeft.


Vele aspecten vormen de mens

Uiteraard is een mens niet alleen maar een bewegend organisme, maar een mens is nog veel meer. Een mens eet, ademt, werkt, heeft een eigen bioritme en is ook een persoonlijkheid. Het bewegen is daarom ook niet alleen maar een gevolg van het gebruik van spieren en botten / gewrichten, maar is veel meer een optelsom van conditie, spierkracht, coördinatie, gevoel, stemming, stress, rust, ontspanning, werk, relaties en zelfbeeld.Inzet van meerdere deskundigheden

Daarom heeft MoviSent aan andere deskundigen, zoals psycholoog, dieëtist en arts gevraagd om hun kennis en ervaring te gebruiken om uw gezondheid nog verder te verbeteren. Alle betrokken deskundigen zullen informatie geven en adviezen (indien gevraagd ook persoonlijk) om uw fysieke en lichamelijke welbevinden zoveel als mogelijk te stimuleren. Al met al zult u merken dat u zich daardoor vrolijker en fiiter zal voelen, waardoor u zowel geestelijk als lichamelijk over meer veerkracht beschikt om het leven zo plezierig als mogelijk te beleven.

Uitwerking

De betrokkenheid van de deskundigheid van andere disciplines zal zich in het komende half jaar verder uitkristalliseren. MoviSent heeft contacten gelegd met andere disciplines, zodat we in 2008 een multidisciplinair programma kunnen aanbieden. Uiteraard blijft het bewegen een wekelijks terugkerende activiteit, waar andere disciplines hun bijdrage aan zullen toevoegen.


Wetenschap

De filosofie van MoviSent is mede gebouwd op de kennis die is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek. Onder andere de universiteiten van Amsterdam (Vrije universiteit) en Rotterdam (de Erasmus Universiteit) doen regelmatig onderzoek naar hoe mensen met (chronische) rugklachten te begeleiden in het trainen van het bewegingsapparaat. Het is gebleken dat met name het gevoel ( het diepere gevoel in spieren en gewrichten = propriocepsis) een belangrijke rol speelt in het bewegen en het voorkomen van terugkerende klachten. In de zorg rondom ouderen wordt sinds kort meer onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat juist bij ouderen het diepere gevoel in gewrichten en spieren een grote rol speelt (ook wel propriocepsis genoemd).

Methode van Kabat

Vanuit bovenstaande feiten hebben wij onze eigen ervaringen getoetst aan reeds bestaande bewegingsmethodieken. Vanuit dit onderzoek hebben wij in de methode Kabat niet alleen een bevestiging gevonden van onze ideeën, maar ook onze eigen methodiek verbetert met de ideeën van Kabat. Kabat is een voorstander van het bewegen in ketens. Het bekken is het vaste punt en verleent stabiliteit. Armen, benen en hoofd bewegen zichten opzichte van het bekken; de schouders verruimen daarin de reikwijdte van de armen (de bovenste ledematen). Benen (de onderste ledematen) zijn er voor de beweging en de ondersteuning van het lichaam. In onze oefeningen zijn de bewegingsketens terug te vinden (u kunt ons daarnaar vragen), zowel in de conditietraining als in de spierversterkende oefeningen.

Annet Slijkhuis